0987 691799

Đề án cấp giấy phép tư vấn du học

01/03/2021 | 863 Lượt xem

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp năm số: 68/2014/QH13;

– Luật đầu tư số: 67/2014/QH13;

– Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số:135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số: 29/2013/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;

– Thông tư số: 23/2013/TT-BGDĐT quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

2.1. Điều kiện để đề nghị cấp giấy phép tư vấn du học:

Theo quy định tại điều 107 nghị định số: 46/2017/NĐ-CP, để xin Giấy phép tư vấn du học, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần có những điều kiện sau:

– Trung tâm tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật, như: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014; Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Về trụ sở, cơ sở vậy chất: Trung tâm vấn du học phải có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Về đội ngũ nhân viên: phải có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phù hợp các điều kiện như sau: Có trình độ đại học trở lên; Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; và nhân viên tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. ĐỀ ÁN XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Trong hồ sơ xin Giấy phép tư vấn du học, có Văn bản đề nghị cấp giấy phép tư vấn du học, trong văn bản này sẽ thể hiện luôn nội dung của đề án xin giấy phép tư vấn du học.

Đề án xin giấy phép tư vấn du học gồm các nội dung chủ yếu sau:

(1) Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp: tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tình trạng hoạt động, ngành nghề kinh doanh và năng lực tài chính của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

(2) Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm tư vấn du học bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Mục tiêu;

– Nội dung hoạt động: Quy trình hoạt động dịch vụ tư vấn du học; Quy trình để đưa một học viên đi du học ở trung tâm; Chương trình đào tạo tại nước ngoài.

(3) Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài gồm các nội dung sau:

– Thị trường phát triển;

– Kế hoạch khai thác và phát triển dịch vụ;

– Giới thiệu về các trường đại học dự kiến để du học.

(4) Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện của trung tâm tư vấn du học gồm các nội dung sau:

– Cơ cấu bộ máy;

– Giám đốc trung tâm;

– Bộ phận nhân tiếp tư vấn du học;

– Bộ phận theo dõi và quản lý du học sinh.

(5) Phương án giải quyết vấn đề của trung tâm tư vấn du học khi gặp rủi ro.

 

 

Đăng ký tư vấn với chúng tôi
Đăng ký để được tư vấn chi tiết các thủ tục pháp lý.

CÔNG TY LUẬT TNHH TKB

Địa chỉ: Tầng 3, căn hộ LK2B-10 dự án khu nhà liền kề khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Holine: 0987.691.799  

Email: luattkb@gmail.com

Website: https://tkblaw.vn/

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ ONLINE

FACEBOOK

đăng ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
© 2020 TKB. All Rights Reserved
facebook
zalo