1900 055 586

Hồ sơ, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cập nhật mới nhất

21/09/2021 | 146 Lượt xem

Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển. Nhưng nhiều trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện và nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Luật TKB sẽ mang đến các thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để Quý khách tham khảo.

Cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung đó là:

- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên);

- Vốn điều lệ.

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi những thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với những thông tin mới.

Những thông tin này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, vận hành của doanh nghiệp mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ cần chuẩn bị sẽ bao gồm:

1. Thay đổi địa chỉ công ty

-  Với trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký thành lập, cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

+ 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định

+ 01 Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

- Đối với trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập:

+ 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

+ 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi, bổ sung (bản sao)

+ 01 Danh sách kê khai đầy đủ thành viên công ty

+ 01 Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

2. Thay đổi tên Công ty

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như:

+ 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

+ 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

3.  Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

+ 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

+ 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp)

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

+ 01 Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Hình thức là nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.

-  Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các thủ tục khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thực hiện các công việc sau khi thay đổi như: đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi dấu công ty.

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp uy tín, kịp thời

Hiện nay, nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký để phù hợp với định hướng, quá trình phát triển của doanh nghiệp là rất lớn.

Doanh nghiệp còn thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể tham khảo sử dụng dịch vụ tư vấn từ các Công ty Luật uy tín.

Công ty Luật TKB là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ Luật sư trình độ chuyên môn cao sẽ hỗ trợ quý khách thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng.

Lợi ích Quý khách sẽ nhận được:

- Tránh được các trường hợp: hồ sơ chuẩn bị không đầy đủ, quá trình nộp hồ sơ kéo dài, tiêu tốn thời gian, công sức cũng như tiền bạc, gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành, sản xuất của doanh nghiệp…

- Luật TKB tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xuyên suốt, từ khi bắt đầu đến lúc hoàn nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp mới

- Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng với mức chi phí phải chăng nhất

- Chúng tôi còn hỗ trợ các vấn đề liên quan nếu quý khách cho nhu cầu.

Trên đây là tổng hợp thông tin về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để Quý khách tham khảo.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào, Quý khách hãy liên hệ ngay đến Hotline 1900 055 586 để được các Luật sư TKB tư vấn MIỄN PHÍ nhé!

>> Xem ngay: NHỮNG LƯU Ý SAU KHI THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

 

Đăng ký tư vấn với chúng tôi
Đăng ký để được tư vấn chi tiết các thủ tục pháp lý.

CÔNG TY LUẬT TNHH TKB

Địa chỉ: Tầng 3, căn hộ LK2B-10 dự án khu nhà liền kề khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Holine: 1900 055 586  

Email: info@tkblaw.vn

Website: https://tkblaw.vn/

 

THỐNG KÊ ONLINE

FACEBOOK

đăng ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
© 2020 TKB. All Rights Reserved
facebook
zalo