0987 691799

Khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất

04/02/2021 | 535 Lượt xem

1.      Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai 2013

2.      Khái niệm về bồi thường, giải phóng mặt bằng

2.1.     Khái niệm bồi thường

Trong lĩnh vực pháp luật, trách nhiệm bồi thường được đặt ra khi một chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho chủ thể khác trong xã hội.

Trong lĩnh vực đất đai, theo khoản 12 điều 3 Luật đất đai năm 2013 có quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như sau:

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

2.2.     Khái niệm giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng là một khái niệm được sử dụng trong một số văn bản pháp luật đất đai. Tuy nhiên, Luật đất đai năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành không đưa ra định nghĩa cụ thể về khái niệm này. Nhưng ta có thể hiểu giải phóng mặt bằng là sự di chuyển người dân sinh sống, di chuyển nhà ở, các công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất tại những nơi mà đất đai thuộc diện bị thu hồi đến nơi tái định cư mới để tại quỹ đất sạch cho việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị hoặc sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

3.      Khái niệm về khiếu nại

3.1.     Khái niệm khiếu nại

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận tại khoản 1điều Luật Khiếu nại năm 2011, theo đó:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra tại Khoản 1, Điều 30, Hiến pháp năm 2013 có quuy định như sau:

Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.Như vậy, khiếu nại quyền của mọi người được ghi nhận trong văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là Hiến pháp

Như vậy, có thể hiểu một cách ngắn gọn, khiếu nại là việc đề nghị cho rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của mình.

3.2.     Khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất

Khiếu nại liên quan đến bối thường, giải phóng mặt bằng là một trường hợp cụ thể của khiếu nại. Từ định nghĩa về khiếu nại ta có thể hiểu khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất khi có căn cứ cho rằng những quyết định, hành vi đó là trái pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4.      Khái niệm về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo khoản 11, điều 2, luật Khiếu nại năm 2011 có quy định:

Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại”. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng là việc cơ quan, cá nhân có thâm quyển xem xét, xác minh và ra quyết định về tính đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính trong thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng khi có khiếu nại của người sử dụng đất về các quyết định, hành vi đó.

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng là một hoạt động đầy phức tạp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn khiếu nại trong lĩnh vực đất đai. Thu hồi đất, bồ thường giải phóng mặt bằng trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng, mang tính thời sự; bởi lẽ, để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì cả nước đang có hành ngàn dự án xây dựng kéo theo là công tác bồi thường, giả phóng mặt bằng. Tuy nhiên việc xác định giá đất thu hồi thường thấp, việc bồi thường thiếu dân chủ và công khai, người bị thu hồi đất không hiểu pháp luật, cố tình dây dưa để ép giá…

Thứ hai, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng được điều chỉnh bởi Luật Đất đai và Luật Khiếu nại và trong các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ ba, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng phản ánh mối quan hệ giữa cơ quan công quyền và người sử dụng đất trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên đây là nội dung về Khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất Công ty Luật TKB gửi tới Quý khách hàng. Nội dung tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm có hiệu lực hiện hành của các văn bản quy phạm pháp luật. Để được hướng dẫn chi tiết, hiệu quả quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 1900 055 586.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn với chúng tôi
Đăng ký để được tư vấn chi tiết các thủ tục pháp lý.

CÔNG TY LUẬT TNHH TKB

Địa chỉ: Tầng 3, căn hộ LK2B-10 dự án khu nhà liền kề khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Holine: 0987.691.799  

Email: luattkb@gmail.com

Website: https://tkblaw.vn/

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ ONLINE

FACEBOOK

đăng ký
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
© 2020 TKB. All Rights Reserved
facebook
zalo